วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 1/22
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 8 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
TJHP
1/22   1 ม.ค. 2012   No1Vol22P01-08.pdf   4502
ผลการพัฒนาระบบตรวจสอบความสอดคล้องรายการยาในระบบบริการผู้ป่วยใน
น้องเล็ก คุณวราดิศัย, บุญญารักษ์ บุญทวี
1/22   1 ม.ค. 2012   No1Vol22P09-21.pdf   4869
การประเมินผลการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืด โดยเภสัชกรในทีมสหวิชาชีพ
ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์, ภารดี มยาเศส, อนุ ทองแดง, ณกานต์ชญาน์ นววัชรินทร์
1/22   1 ม.ค. 2012   No1Vol22P22-32.pdf   5024
ผลของการใช้ Inotropic Agent Order Form ในการสั่งใช้ยาฉีดที่มีความเสี่ยงสูง
อุษณีย์ คุณากรสิริ, วิสิษฐ์ วิจิตรโกสุม
1/22   1 ม.ค. 2012   No1Vol22P33-39.pdf   4786
การประเมินประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคของ Alcohol Hand Rub และอายุการใช้งานหลังเปิดใช้
จิตต์ธิดา ชูแสงเลิศวิจิตร
1/22   1 ม.ค. 2012   No1Vol22P40-46.pdf   7067
พิษวิทยา : พิษวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
ธนกร ศิริสมุทร
1/22   1 ม.ค. 2012   No1Vol22P47-53.pdf   4577
โรคและยาใหม่ : ภาวะชักต่อเนื่อง
ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
1/22   1 ม.ค. 2012   No1Vol22P54-62.pdf   4872
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
บทความการศึกษาต่อเนื่อง : ปฏิกิริยาระหว่างยา
สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
1/22   1 ม.ค. 2012   No1Vol22P63-74.pdf   5410