วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 1/17
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 8 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายเมื่อจำกัดการสั่งใช้ยาลดไขมันในเลือดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
1/17   1 ม.ค. 2007   12-21_Economic.pdf   4816
มูลค่าการรักษาที่ประหยัดได้จากการบริบาลทางเภสัชกรรม บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม
1/17   1 ม.ค. 2007   30-39_CostSavings.pdf   9683
ต้นทุนการจัดการและความคลาดเคลื่อนทางยาระบบกระจายยาแบบยูนิตโด๊ส
1/17   1 ม.ค. 2007   22-29_OperationCost.pdf   5966
การประเมินผลงานส่งมอบบัตรแพ้ยาแก่ผู้ป่วยในที่มีประวัติแพ้ยาโดยเภสัชกร
1/17   1 ม.ค. 2007   40-48_TheEvaluation.pdf   6262
กล้ามเนื้ออักเสบจากการใช้ยาลดไขมันในเลือดกลุ่ม statins ร่วมกับกลุ่ม fibrates ในผู้ป่วยนอก
1/17   1 ม.ค. 2007   49-55_Myositis.pdf   6673
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ทำงานของไตบกพร่อง : หลุมพรางทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์
1/17   1 ม.ค. 2007   No1Vol17P56-61.pdf   9188
การใช้ยาขับเหล็กในโรคธาลัสซีเมีย
1/17   1 ม.ค. 2007   No1Vol17P62-64.pdf   7170
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
การจัดการกับอาการปวดศีรษะไมเกรน
1/17   1 ม.ค. 2007   No1Vol17P66-76CPE.pdf   15340