เอกสารประกอบงานประชุม :
page << Previous    6 7 8 9 10    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 208 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
Quality improvement for Drug Use Evauation : Colistin
ภญ.อ.ศิริกานต์ ศรีโสภา
SOPITT57   5 พ.ย. 2014   Quality Improvement for Drug Use Evaluation.pdf   2571
Quality improvement for Drug Use Evauation :Vancomycin , linezolod and daptomycin
ภก.อ.วสันต์ กะติ๊บ
SOPITT57   5 พ.ย. 2014   DUE Vanco Line Dapto 2014.pdf   1452
Quality improvement for Drug Use Evauation : Ampicillin/sulbactam and Cefoperazone/sulbactam
ภญ.อ.กิ่งกาญจน์ วิจิตร
SOPITT57   5 พ.ย. 2014   cef ampi dul 2.pdf   2072
MSA Treatment
ภญ.ผศ.ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล
SOPITT57   5 พ.ย. 2014   MRSA treatment 2557 -4.pdf   2796
Essential Issues in clinical Laboratory for infectious disease pharmacotherapy
ผศ.ดร.ภก.วิชัย สันติมาลีวรกุล
SOPITT57   5 พ.ย. 2014   Essential Issues in Microbiology Laboratory_57.pdf   1650
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์
SOFT 57   23 ก.ย. 2014   การดูแลสุขภาพองค์รวม printout.pdf   1694
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นบทบาทการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ภก.สมชาย ละอองพันธ์
NHSO 2014   27 ส.ค. 2014   กองทุนสปสช.ท้องถิ้น-การคุ้มครองผู้บริโภค_สมชาย 4.pdf   1522
ทิศทางของระบบยาในระบบหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557
ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช
NHSO 2014   20 ส.ค. 2014   slide_ภญ.เนตรนภิส_V4..pdf   2406
การบริหารจัดการโรงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
NHSO 2014   20 ส.ค. 2014   1_dmht_management 4.pdf   2050
สาระสำคัญที เกียวข้องกับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์
NHSO 2014   20 ส.ค. 2014   กองทุนท้องถิ่น_เภสัชปฐมภูมิ 4.pdf   1855