วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล : Thai Journal of Hospital Pharmacy
page 1 2 3 4 5    Next >> Of 26  page(s)    จากทั้งหมด 258 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
การเกิด injection site reaction จากยา ciprofloxacin และ levofloxacin และการแก้ไข
ปนัดดา สวัสดิ์มงคล
2/26   2 พ.ค. 2016   No2Vol26P81-86.pdf   1325
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 1
TJHP
1/26   1 ม.ค. 2016   No1Vol26P1-8.pdf   879
การประเมินการตรวจติดตามการใช้ยาลิเทียมในผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ, วีระ ตุลย์ชุประภา, ธมลวรรณ นันทา, ธรรมฤทธิ์ สินธุสกุล
1/26   1 ม.ค. 2016   No1Vol26P9-19.pdf   1383
ข้อมูลยา Rilpivirine
อริศราภัศว เลิศศรัณย์
1/26   1 ม.ค. 2016   No1Vol26P20-26.pdf   2119
พิษวิทยาของยาพาราเซตามอล
ธนกร ศิริสมุทร
1/26   1 ม.ค. 2016   No1Vol26P27-36.pdf   1418
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 3
TJHP
3/25   1 ก.ย. 2015   No3Vol25P1-8.pdf   1252
การวัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยในการบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน
สุภาวดี ศรีสุขศิริพันธ์
3/25   1 ก.ย. 2015   No3Vol25P9-15.pdf   2352
Medication Safety: Drug-induced Hypersensitivity Syndrome จากยากันชัก
ภัทราภา ขุนศักดิโยดม
3/25   1 ก.ย. 2015   No3Vol25P16-28.pdf   2308
Toxicology : พิษวิทยาของสารกำจัดหนูและสัตว์ฟันแทะ
ธนพล นิ่มสมบูรณ์
3/25   1 ก.ย. 2015   No3Vol25P29-44.pdf   2208
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
TJHP
2/25   1 พ.ค. 2015   No2Vol25P1-8.pdf   1175