เอกสารประกอบงานประชุม :
page 1 2 3 4 5    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 209 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานและบัญชียาหลักแห่งชาติ
อ.ภก.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์
งานสมุนไพร 2016   6 ก.ค. 2016   สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติและสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน.pdf   1280
สมุนไพรที่ใช้กับโรคเรื้อรัง
รศ.ภญ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์
งานสมุนไพร   6 ก.ค. 2016   สมุนไพรที่ใช้กับโรคเรื้อรัง [Compatibility Mode].pdf   2027
หญ้าปักกิ่ง
ผศ.ดร. สมศักดิ์ นวลแก้ว และ ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร
งานสมุนไพร 2016   6 ก.ค. 2016   หญ้าปักกิ่ง [Compatibility Mode].pdf   956
Current Epidemiological Data for Antimicrobial-Resistant Gram Positive Pathogens in Thailand
ภญ.วันดี สำเร็จ
sopitt 58   4 พ.ย. 2015   sophit 2015 final nat.pdf   1651
Antimicrobial Pharmacotherapy of Fosfomycin and Fosfomycin Combinations
ภก.มานัส สิทธิชัย
SOPITT 58   4 พ.ย. 2015   Fosfomycin 2015_11_03_Final.pdf   1721
Antimicrobial Pharmacotherapy of Beta-lactams/Beta-lactamase inhibitors
อ.ภก.แสง อุษยาพร
SOPITT 58   4 พ.ย. 2015   BLBI.pdf   2232
Antimicrobial Pharmacotherapy of Fluoroquinolones
อ.ภก. อภิโชติ โซ่เงิน
SOPITT 58   4 พ.ย. 2015   Fluoroquinolonesupdate.pdf   1525
Antimicrobial Pharmacotherapy of Colistin and Colistin Combinations
อ.ภญ.ศิริกานต์ ศรีโสภา
SOPITT 58   3 พ.ย. 2015   SOPITT_Colistin_SirikanS_2015.pdf   1497
Current Epidemiological Data for Antimicrobial-Resistant Gram Negative Pathogens in Thailand
ภก.พันธวัฒน์ พุทธเกษม
SOPITT 58   2 พ.ย. 2015   sopilt 2015.pdf   2999
การทำ Case anemia from AZT
ภญ.ธนภร ลิขิตเทียนทอง
Trigger tools 2015   31 ก.ค. 2015   ตัวอย่าง Step การทำ case anemia from AZT ปี 58.pdf   1870