เอกสารประกอบงานประชุม :
page 1 2 3 4 5    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 208 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
CKD workshop: Drug induced nephrotoxicity
ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต, อ.ภญ.ศยามล สุขขา
TRPG 2016   29 ก.ย. 2016   Case DIKD 28 กย59.pdf   1269
การประเมินการทำงานของไต
รศ.ดร.ภญ.สมฤทัย วัชราวิวัฒน์
TRPG 2016   29 ก.ย. 2016   การประเมินการทำงานของไต อ.สมฤทัย.pdf   1451
CKD workshop
ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต, ผศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร
TRPG 2016   29 ก.ย. 2016   Case CKD 28 กย59.pdf   1186
Drug Dosing Adjustment in Patients with Renal Disorders
Drug Dosing Adjustment in Patients with Renal Disorders Weerachai Chaijamorn BSc, BCP, BCPS
TRPG 2016   28 ก.ย. 2016   DrugDosingConceptsTRPG.pdf   3033
Drug-induced kidney disease (DIKD)
อ.ภญ.ศยามล สุขขา
TRPG 2016   28 ก.ย. 2016   Sep 2016_DIKD_TRPG.pdf   1192
Herbs and the kidney
อ.นพ.ปรมัตถ์ ธิมาไชย
TRPG 2016   28 ก.ย. 2016   Herbs and Kidney อ.ปรมัตถ์.pdf   1127
Service plan สาขาไต
นพ.สกานต์ บุนนาค
TRPG 2016   28 ก.ย. 2016   อ.สกานต์ Service plan สาขาไต.pdf   987
Renoprotective strategies for delaying progression of CKD
อ.ดร.ภญ.ดาราพร รุ้งพราย
TRPG 2016   28 ก.ย. 2016   Slow progression of CKD_TRPG2559.pdf   1121
Evidence-Based Herbal Medicine: Sources and Interpretation
ผศ.ภก.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว
งานสมุนไพร 2016   6 ก.ค. 2016   Source and Interpretation Sao [Compatibility Mode].pdf   979
สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานและบัญชียาหลักแห่งชาติ
อ.ภก.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์
งานสมุนไพร 2016   6 ก.ค. 2016   สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติและสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน.pdf   1209