เอกสารประกอบงานประชุม :
page 1 2 3 4 5    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 209 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
Renal Function Assessment in special situations
ภญ.พิรดา วงศ์พิรา, ผศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร
TRPG 2016   30 ก.ย. 2016   Renal function assessment_Obese and elderly.pdf   2179
CKD workshop: Drug induced nephrotoxicity
ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต, อ.ภญ.ศยามล สุขขา
TRPG 2016   29 ก.ย. 2016   Case DIKD 28 กย59.pdf   1367
การประเมินการทำงานของไต
รศ.ดร.ภญ.สมฤทัย วัชราวิวัฒน์
TRPG 2016   29 ก.ย. 2016   การประเมินการทำงานของไต อ.สมฤทัย.pdf   1585
CKD workshop
ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต, ผศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร
TRPG 2016   29 ก.ย. 2016   Case CKD 28 กย59.pdf   1274
Drug Dosing Adjustment in Patients with Renal Disorders
Drug Dosing Adjustment in Patients with Renal Disorders Weerachai Chaijamorn BSc, BCP, BCPS
TRPG 2016   28 ก.ย. 2016   DrugDosingConceptsTRPG.pdf   3143
Drug-induced kidney disease (DIKD)
อ.ภญ.ศยามล สุขขา
TRPG 2016   28 ก.ย. 2016   Sep 2016_DIKD_TRPG.pdf   1277
Herbs and the kidney
อ.นพ.ปรมัตถ์ ธิมาไชย
TRPG 2016   28 ก.ย. 2016   Herbs and Kidney อ.ปรมัตถ์.pdf   1184
Service plan สาขาไต
นพ.สกานต์ บุนนาค
TRPG 2016   28 ก.ย. 2016   อ.สกานต์ Service plan สาขาไต.pdf   1065
Renoprotective strategies for delaying progression of CKD
อ.ดร.ภญ.ดาราพร รุ้งพราย
TRPG 2016   28 ก.ย. 2016   Slow progression of CKD_TRPG2559.pdf   1197
Evidence-Based Herbal Medicine: Sources and Interpretation
ผศ.ภก.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว
งานสมุนไพร 2016   6 ก.ค. 2016   Source and Interpretation Sao [Compatibility Mode].pdf   1058