บทความการศึกษาต่อเนื่อง : หน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
page 1 2 3 4  Of 4  page(s)    จากทั้งหมด 33 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
ATP Citrate Lyase Inhibitors: A Novel Target for Treatment of Dyslipidemia
ภาณุพงศ์ เทียนสุวรรณ, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
2/30   1 พ.ค. 2020   No2Vol30P149-168.pdf   66
การใช้ยา chloroquine ในการรักษาโรค COVID-19
กฤษณ์ สรวมชีพ, ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
1/30   1 ม.ค. 2020   No1Vol30P49-72.pdf   29
การใช้ยา hydroxychloroquine ในการรักษาโรค COVID-19
พลัฏฐ์ การเมือง, ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
1/30   1 ม.ค. 2020   No1Vol30P73-88.pdf   16
แนวคิดการพัฒนายา semaglutide แบบรับประทาน และการนำไปใช้ในทางคลินิก
กาญจน์นภา จตุเทน, พัชรีภรณ์ ด้วงพันธุ์, สิรภพ ปรีชานุกูล, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
3/29   1 ก.ย. 2019   No3Vol29P274-290.pdf   18
ยาบีบหลอดเลือดและยากระตุ้นหัวใจ
วรพงศ์ เรืองสงค์
2/29   1 พ.ค. 2019   No2Vol29P166-186.pdf   66
สารสกัดใบแปะก๊วยในการรักษาโรคด่างขาวบนหลักฐานเชิงประจักษ์ และแนวทางการนำไปใช้ทางคลินิก
วรัชญา เอื้อวัฒนะสกุล
1/29   1 ม.ค. 2019   No1Vol29P45-62.pdf   682
บทบาทของยาโคลชิซีนกับการรักษาและป้องกันภาวะเยี่อหุ้มหัวใจอักเสบ
กนกกร เกิดผล, จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์
3/28   1 ก.ย. 2018   No3Vol28P201-223.pdf   353
การใช้ยาหยอดตาต้านจุลชีพความเข้มข้นสูงในการติดเชื้อแบคทีเรียที่ตา
พรรณ์พิมณ พินิจสถิล
2/28   2 พ.ค. 2018   No2Vol28P38-54.pdf   449
ยาและผลิตภัณฑ์เลือดที่ใช้แก้ไขค่า INR ในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
วรวิมล เชิดชูจิต
2/28   2 พ.ค. 2018   No2Vol28P55-70.pdf   414
การใช้ยาปฏิชีวนะแบบพ่นละอองฝอย
ดุษญา วนิชเวทย์พิบูล
1/28   1 ม.ค. 2018   No1Vol28P59-74.pdf   331