บทความการศึกษาต่อเนื่อง : หน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
page 1 2 3  Of 3  page(s)    จากทั้งหมด 28 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
สารสกัดใบแปะก๊วยในการรักษาโรคด่างขาวบนหลักฐานเชิงประจักษ์ และแนวทางการนำไปใช้ทางคลินิก
วรัชญา เอื้อวัฒนะสกุล
1/29   1 ม.ค. 2019   No1Vol29P45-62.pdf   613
บทบาทของยาโคลชิซีนกับการรักษาและป้องกันภาวะเยี่อหุ้มหัวใจอักเสบ
กนกกร เกิดผล, จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์
3/28   1 ก.ย. 2018   No3Vol28P201-223.pdf   290
การใช้ยาหยอดตาต้านจุลชีพความเข้มข้นสูงในการติดเชื้อแบคทีเรียที่ตา
พรรณ์พิมณ พินิจสถิล
2/28   2 พ.ค. 2018   No2Vol28P38-54.pdf   368
ยาและผลิตภัณฑ์เลือดที่ใช้แก้ไขค่า INR ในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
วรวิมล เชิดชูจิต
2/28   2 พ.ค. 2018   No2Vol28P55-70.pdf   309
การใช้ยาปฏิชีวนะแบบพ่นละอองฝอย
ดุษญา วนิชเวทย์พิบูล
1/28   1 ม.ค. 2018   No1Vol28P59-74.pdf   274
Isosulfan blue สำหรับตรวจหา sentinel lymph node ในการผ่าตัดมะเร็งเต้านม
จิดาภา ฉัฐมะพรรณรังสี
3/26   27 ก.ย. 2017   No3Vol26P151-162.pdf   1138
แนวทางการจัดการยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาต้านเกล็ดเลือดก่อนการทำหัตถการ
วิภา ธรรมทินโน
3/26   27 ก.ย. 2017   No3Vol26P163-186.pdf   871
Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management
ชนัฏธิดา เมืองคำ
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P48-68.pdf   371
Valproate-induced Hyperammonemic Encephalopathy
จันทร์นภัสสต์ ชะตาคำ
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P69-82.pdf   322
การใช้ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันในเด็ก
ทวนธน บุญลือ, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
2/26   2 พ.ค. 2016   No2Vol26P87-106.pdf   673