คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
1
# งานประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบยาสัญจร 2563 ครั้งที่ 1 : (พฤหัสบดี) 27 - (อังคาร) 1 กุมภาพันธ์:
2
# การประชุมวิชาการ Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2020 : (พุธ) 25 - (ศุกร์) 27 มีนาคม:
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 25 เมษายน 2563

อ่านต่อ..
Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice  2020

Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2020

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 10 มีนาคม 2563

อ่านต่อ..
First Announcement-HP Annual Meeting 2020

First Announcement-HP Annual Meeting 2020

ขยายเวลาปิดรับส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ..
ประกาศผู้ได้รับทุนไปญี่ปุ่น ปี 2563

ประกาศผู้ได้รับทุนไปญี่ปุ่น ปี 2563

อ่านต่อ..
ระบบยาสัญจร ปี 2563 ครั้งที่ 1

ระบบยาสัญจร ปี 2563 ครั้งที่ 1

ปิดรับลงทะเบียน

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง สารสกัดใบแปะก๊วยในการรักษาโรคด่างขาว บนหลักฐานเชิงประจักษ์และแนวทางการนำไปใช้ทางคลินิก

บทความการศึกษาต่อเนื่อง สารสกัดใบแปะก๊วยในการรักษาโรคด่างขาว บนหลักฐานเชิงประจักษ์และแนวทางการนำไปใช้ทางคลินิก

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.29 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.29 No.1

อ่านต่อ..
Download แบบฟอร์มส่งบทความลงวารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล

Download แบบฟอร์มส่งบทความลงวารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล

อ่านต่อ..
ตารางงานประชุม 2563

ตารางงานประชุม 2563

อ่านต่อ..
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา)

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา)

อ่านต่อ..
หลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ปี พ.ศ. 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ปี พ.ศ. 2562

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.28 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.28 No.3

อ่านต่อ..