คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม

เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดได้ที่   https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid=1795&catid=1 

 

อ่านต่อ..
ขอเป็นกำลังใจให้เภสัชและบุคลากรสาธารณสุข

ขอเป็นกำลังใจให้เภสัชและบุคลากรสาธารณสุข

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.29 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.29 No.2

อ่านต่อ..

หนังสือกรอบงานพื้นฐานระบบยา

หนังสือกรอบงานพื้นฐานระบบยาอยู่ระหว่างการปรับปรุง

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง

บทความการศึกษาต่อเนื่อง "การใช้ยา chloroquine ในการรักษาโรค COVID-19"

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง

บทความการศึกษาต่อเนื่อง "การใช้ยา hydroxychloroquine ในการรักษาโรค COVID-19"

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง แนวคิดการพัฒนายา semaglutide แบบรับประทาน และการนำไปใช้ในทางคลินิก

บทความการศึกษาต่อเนื่อง แนวคิดการพัฒนายา semaglutide แบบรับประทาน และการนำไปใช้ในทางคลินิก

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง ยาบีบหลอดเลือดและยากระตุ้นหัวใจ

บทความการศึกษาต่อเนื่อง ยาบีบหลอดเลือดและยากระตุ้นหัวใจ

อ่านต่อ..
ข้อมูลยา favipiravir เพื่อใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ข้อมูลยา favipiravir เพื่อใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

อ่านต่อ..
ตารางงานประชุม 2563 (Update 7 พ.ค. 2563)

ตารางงานประชุม 2563 (Update 7 พ.ค. 2563)

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.29 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.29 No.1

อ่านต่อ..
Download แบบฟอร์มส่งบทความลงวารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล

Download แบบฟอร์มส่งบทความลงวารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล

อ่านต่อ..
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา)

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา)

อ่านต่อ..
หลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ปี พ.ศ. 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ปี พ.ศ. 2562

อ่านต่อ..