คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
1
# ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563 Smart Dispensing in the AI Era: Challenges for Hospital Pharmacist : (พุธ) 20 - (ศุกร์) 22 พฤษภาคม:
ขอเป็นกำลังใจให้เภสัชและบุคลากรสาธารณสุข

ขอเป็นกำลังใจให้เภสัชและบุคลากรสาธารณสุข

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง ยาบีบหลอดเลือดและยากระตุ้นหัวใจ

บทความการศึกษาต่อเนื่อง ยาบีบหลอดเลือดและยากระตุ้นหัวใจ

อ่านต่อ..
ข้อมูลยา favipiravir เพื่อใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ข้อมูลยา favipiravir เพื่อใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

อ่านต่อ..
กรอบงานพื้นฐานระบบยา

กรอบงานพื้นฐานระบบยา

อ่านต่อ..
ยกเลิกงานประชุมใหญ่ 2563

ยกเลิกงานประชุมใหญ่ 2563

อ่านต่อ..
ยกเลิกการจัดประชุมวิชาการ Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2020

ยกเลิกการจัดประชุมวิชาการ Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2020

อ่านต่อ..
ตารางงานประชุม 2563

ตารางงานประชุม 2563

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง สารสกัดใบแปะก๊วยในการรักษาโรคด่างขาว บนหลักฐานเชิงประจักษ์และแนวทางการนำไปใช้ทางคลินิก

บทความการศึกษาต่อเนื่อง สารสกัดใบแปะก๊วยในการรักษาโรคด่างขาว บนหลักฐานเชิงประจักษ์และแนวทางการนำไปใช้ทางคลินิก

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.29 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.29 No.1

อ่านต่อ..
Download แบบฟอร์มส่งบทความลงวารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล

Download แบบฟอร์มส่งบทความลงวารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล

อ่านต่อ..
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา)

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา)

อ่านต่อ..
หลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ปี พ.ศ. 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ปี พ.ศ. 2562

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.28 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.28 No.3

อ่านต่อ..