:: กระดานสนทนา > เภสัชกรรมโรงพยาบาล
หน้าที่ >> 1 2 3 4 5    Next >>
หัวข้อ ผู้ตั้ง ตอบ อ่าน วันที่
76    ร่าง พรบ.ยา ผ่านครม.แล้ว racemic 4 3269 2007-01-11 16:29:40
75    ประชุมวิชาการ การประเมินและติดตามADR เภสัช รพช. 1 2771 2007-01-10 15:36:48
74    นำเสนอ เพื่อช่วยลด med.errorในรพ.ค่ะ Saowalak-RX 8 4651 2007-01-06 22:06:48
73    พี่ภก เจริญชัย ต้นตระกูลรัตน์ รพ.หนองบัวลำภูป่วย ภก.จรัญวิทย์ แซ่พัว 0 3032 2007-01-05 19:47:33
72    ต้องการเภสัชกรแขวนป้ายหรือfulltimeครับ ธนากร 1 3967 2007-01-05 10:36:16
71    ต้องการเภสัชกรแขวนป้าย ธนากร 2 3879 2007-01-05 10:30:22
70    รับเภสัชกร full-time และ Part-time รพ.ธนบุรี 2 สมชาย พิริยะประสาธน์ 2 4331 2006-12-13 16:47:50
69    หน่วยเภสัชสนเทศโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ภญ.ปิยพร ชูชีพ 2 4002 2006-12-07 15:49:17
68    รับสมัครเภสัชกร ภญ.อรุณี ศิริกังวาลกุล 0 2805 2006-12-01 18:46:22
67    นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ Fatal drug interaction สายขล 1 5245 2006-12-01 01:02:27
66    ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมชุดใหม่ chertkiat 0 2566 2006-11-26 20:16:23
65    ประชุมวิชาการเรื่อง ADR Monitoring พี่วิม 0 2717 2006-11-26 11:25:06
64    ไม่ต้องต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ เลือก 17 ถึง 28 Sompong 0 2596 2006-11-16 12:32:57
63    ใกล้หมดเขตลงคะแนนเลือกกรรมการสภาเภสัชกรรมแล้ว..... chertkiat 3 2705 2006-11-16 12:32:31
62    การดูอัตรา med errorsบอกความปลอดภัยของระบบยาได้? ร่งทิพย์ พุทธชินราช พิษณ 1 3162 2006-11-15 22:32:26
61    การจัดวางน้ำเกลือให้ถูกมาตรฐานงานคลังเวชภัณฑ์ ภญ.รัตนาภรณ์ 2 3648 2006-11-12 21:22:48
60    เบื่อหน่ายสมาคมเกี่ยวกับเภสัชทั้งหลาย fool 2 2826 2006-11-11 16:37:09
59    รับย้ายเภสัชกร รพ.ชุมชน จ.ลพบุรี โบ 0 2841 2006-11-10 08:06:54
58    น้ำเกลือ(ทั้งลัง)วางกับพื้นผิดมาตรฐานการเก็บยา? เภสัชกรภูธร 1 2825 2006-11-09 20:56:24
57    ฉากกั้นในห้องจ่ายยา thunder 2 2758 2006-11-07 23:18:52
หน้าที่ >> 1 2 3 4 5    Next >>