หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ) : 19 มิ.ย. 2019
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

รุ่นที่ 1: ฝึกอบรมวันที่ 2 กันยายน - 27 ธันวาคม 2562  ปิดรับใบสมัคร 26 กรกฎาคม 2562 และแจ้งผลรับสมัครภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562

รุนที่ 2: ฝึกอบรมวันที่่ 6 มกราคม - 30 เมษายน 2563   ปิดรับใบสมัคร 30 สิงหาคม 2562 และแจ้งผลรับสมัครภายในวันที่ 20 กันยายน 2562

  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จม ขออนุมัติผอ SOPITT 2019_จุฬา.pdf    178 251,956 2019-06-19
  หลักสูตร_SOPITT.pdf    293 177,739 2019-06-19
  ใบสมัคร short course SOPITT 2019_รพจุฬา.pdf    194 162,812 2019-06-19

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสี่แปดห้าเก้าจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *