การอบรมระยะสั้นด้านยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับเภสัชกร ปี พ.ศ. 2562 : 29 มี.ค. 2019
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
36389227 ภก. สุริยา สุวรรณมา โรงพยาบาลจอมทอง 05/04/2019 23:19:40


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จดหมายขออนุมัติผู้อำนวยการ.pdf    117 339,014 2019-03-29
  ใบสมัครฝึกงาน Cytotoxic 2019 ส่วนที่ 2.pdf    98 182,534 2019-04-01
  โปรแกรมฝึกงาน Cytotoxic Admixture 6สัปดาห์.pdf    89 52,783 2019-03-29
  แบบฟอร์มห้องพัก Cytotoxic Admix 2019 .pdf    87 196,285 2019-03-29
  Agenda Cytotoxic Admixture 2019 _New.pdf    126 278,828 2019-04-03
  วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ และชำระเงิน.pdf    72 433,225 2019-04-02
  วิธีการชำระเงินผ่าน App ธ.ไทยพาณิชย์.pdf    28 285,362 2019-04-02
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่านiBanking.pdf    30 159,514 2019-04-02
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน ATM By Comcode.pdf    26 894,828 2019-04-02
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน Bphone.pdf    29 99,616 2019-04-02

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสหกสามสามสองจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *