งานประชุมวิชาการ One Day Review Course: To be a Drug Expert Series 2019 Episode 1: Acid Reducing Drugs : 14 ม.ค. 2019
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) มีความจำเป็นต้องขอยกเลิกการจัดงานประชุม “One Day Review Course: To be a Drug Expert Series 2019 Episode 1: Acid Reducing Drugs” ซึ่งมีกาหนดจัดที่โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้ เนื่องด้วยเหตุขัดข้องทางเทคนิคบางประการ

หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ Email hp@thaihp.org 

สมาคมฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย 

 
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3638821 ภญ. กนกวรรณ แพหมอ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ 09/02/2019 14:19:37
3638784 ภญ. กรรณาภรณ์ พระสิงห์ โรงพยาบาลเถิน 03/02/2019 15:50:28
3638733 ภญ. จิระภา ปึงตระกูล โรงพยาบาลพญาไท 2 13/01/2019 17:35:12
3638772 ภญ. จุราพร พงศ์เวชรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 29/01/2019 16:05:21
3638825 ภญ. ชฎารัช ช่างสลัก โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ 11/02/2019 10:29:11
3638800 ภญ. ชลิดา จันทร์พรหม โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 06/02/2019 09:46:17
3638740 ภญ. ชุติมา บัตรเจริญ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 15/01/2019 20:44:44
3638816 ภญ. ทรงลักษณ์ ตันตาปกุล โรงพยาบาลกระบี่ 08/02/2019 15:01:33
3638739 ภญ. ธนิษฐา พึ่งอัมฤทธิ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 15/01/2019 20:32:51
3638745 ภญ. ธิดาแก้ว สุขรัตน์พิพิธ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 18/01/2019 10:00:20
3638724 ภก. นำพล ตันธนาสุวัฒน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 08/01/2019 23:00:09
3638799 ภญ. ภัทรมน อรุณสำราญ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 06/02/2019 09:33:55
3638767 ภญ. ภาวิณี โชคพรชุติรัก โรงพยาบาลเจตนิน 28/01/2019 13:42:56
3638727 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 10/01/2019 14:16:15
3638746 ภก. วรพจน์ ลาภเพิ่มพูนทรัพย์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 18/01/2019 10:07:48
3638769 ภญ. วัชรินี เกิดเปี่ยม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 29/01/2019 08:47:05
3638777 ภญ. ศศพร ด้วงศรี โรงพยาบาลเอกชัย 01/02/2019 09:34:48
3638782 ภญ. สุชาดา สูรพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 02/02/2019 18:58:17


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จม.ขออนุมัติ ผอ.pdf    154 282,284 2019-01-04
  วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ และชำระเงิน.pdf    102 433,225 2018-12-28
  วิธีการชำระเงินผ่าน App ธ.ไทยพาณิชย์.pdf    63 285,362 2018-12-28
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน Bphone.pdf    45 99,616 2018-12-28
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน ATM By Comcode.pdf    45 894,828 2018-12-28
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่านiBanking.pdf    47 159,514 2018-12-28
  แบบฟอร์มห้องพัก รร นารายณ์_Acid Reducing Drugs.pdf    56 196,484 2019-01-04
  Agenda Acid Reducing Drugs 30 Mar19.pdf    352 84,228 2019-01-04

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสองแปดห้าห้าจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *