ประชุมวิชาการ The 6th National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms (NCARO) Infectious Disease Pharmacists 2018 : 8 ส.ค. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 10 ตุลาคม 2561

  

การลงทะเบียนจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อย สมาคมฯ จะตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินจากรายงานที่ธนาคารส่งให้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดทำการสมาคมฯ จะดำเนินการหลังเปิดทำการ) ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อข้างท้ายนี้ รายชื่อของท่านจะปรากฎบนเว็บไซด์ภายใน 5 วันทำการ (หลังชำระเงิน) หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-2499333 / 081-6858920 หรือ email : hp@thaihp.org ในเวลาทำการ  

 

 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่รับชำระค่าสินค้า/บริการ (Pay in slip) หน้าเคาเตอร์ธนาคาร

กรุณาชำระผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้ง เช่น Application Mobile หรือ ATM (ดูวิธีการชำระผ่านมือถือตามไฟล์แนบ)

 

 
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3637656 ภญ. กัญจน์ณัฏฐ์ เตไชยา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 15/08/2018 23:06:28
3637652 ภญ. จำเนียร โสมณวัฒน์ โรงพยาบาลทรายมูล 15/08/2018 16:49:21
3637650 ภญ. จีราภรณ์ เขมดำรง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 15/08/2018 16:21:40
3637654 ภญ. จุฑารัตน์ ศิริเสวกุล โรงพยาบาลบางนา 5 15/08/2018 20:38:14
3637655 ภญ. ศศินิภา สารการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 15/08/2018 23:00:44
3637658 ภญ. ศิณิชา ลิ้มศิริเศรษฐกุล ส.เจริญเภสัช 16/08/2018 08:07:28


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  Agenda 6h NACARO 31 ตค-2 พย 61.pdf    186 158,431 2018-08-10
  จมขออนุมัติผอSOPITT 6th NCARO.pdf    98 293,948 2018-08-09
  แบบฟอร์มห้องพัก 6th NCARO 31 ตค-2 พย61.pdf    87 244,559 2018-08-09
  วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ และชำระเงิน.pdf    84 432,156 2018-08-09
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่านiBanking.pdf    28 159,514 2018-08-09
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน ATM By Comcode.pdf    18 894,828 2018-08-09
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน Bphone.pdf    19 99,616 2018-08-09
  วิธีการชำระเงินผ่าน App ธ.ไทยพาณิชย์.pdf    28 285,362 2018-08-10

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสองเจ็ดหนึ่งสามจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *