ประชุมวิชาการ T-RPG ปี 2561 : 24 ก.ค. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 21 กันยายน 2561

  

การลงทะเบียนจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อย สมาคมฯ จะตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินจากรายงานที่ธนาคารส่งให้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดทำการสมาคมฯ จะดำเนินการหลังเปิดทำการ) ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อข้างท้ายนี้ รายชื่อของท่านจะปรากฎบนเว็บไซด์ภายใน 5 วันทำการ (หลังชำระเงิน) หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-2499333 / 081-6858920 หรือ email : hp@thaihp.org ในเวลาทำการ 

 

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่รับชำระค่าสินค้า/บริการ (Pay in slip) หน้าเคาเตอร์ธนาคาร

กรุณาชำระผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้ง เช่น Application Mobile หรือ ATM (ดูวิธีการชำระผ่านมือถือตามไฟล์แนบ)
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3637630 ภก. เกษม วัฒนธีระกษมา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 10/08/2018 09:11:54
3637660 ภญ. คนึงนิตย์ อาจพรม โรงพยาบาลโพนทราย 16/08/2018 13:36:11
3637617 ภญ. จิราพร วัฒนธีระกษมา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 09/08/2018 08:53:48
3637642 ภญ. ชลลดา โล่ห์สถาพรพิพิธ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 14/08/2018 13:19:44
3637518 ภญ. ชื่นกมล เนตรชลายุทธ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 26/07/2018 07:49:25
3637673 ภญ. ทัศน์วรรณ พงศ์ทวีทรัพย์ โรงพยาบาล BNH 19/08/2018 19:56:39
3637625 ภญ. ธนัชชา สันตยากร PRA Health Sciences 09/08/2018 16:34:52
3637607 ภญ. นภาภร พวงมะลิ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 06/08/2018 11:33:01
3637533 ภญ. นวลอนงค์ คูณเจริญรัตน์ โรงพยาบาลมหาสารคาม 29/07/2018 10:34:54
3637612 ภญ. เบญจวรรณ กันณะ โรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช 06/08/2018 17:28:28
3637511 ภญ. เพชรรัตน์ ทองดูศรี โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 25/07/2018 16:11:19
3637657 ภญ. ภานุชญา คำภาพิลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 16/08/2018 07:42:58
3637560 ภญ. ลลิตา เรียบร้อยเจริญ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 01/08/2018 08:59:09
3637606 ภญ. วันเพ็ญ ผณินทรารักษ์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 06/08/2018 11:26:28


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จม ขออนุมัติผอ_TRPG 10-12 ตค61.pdf    199 284,893 2018-07-24
  AgendaTRPG 10-12 ตค 61 แก้ไข.pdf    259 328,698 2018-07-24
  แบบฟอร์มห้องพัก TRPG 10-12 ตค 61-แก้ไข.pdf    114 275,886 2018-07-24
  วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ และชำระเงิน.pdf    105 432,156 2018-07-24
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่านiBanking.pdf    57 159,514 2018-07-24
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน ATM By Comcode.pdf    43 894,828 2018-07-24
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน Bphone.pdf    36 99,616 2018-07-24
  วิธีการชำระเงินผ่าน App ธ.ไทยพาณิชย์.pdf    15 285,362 2018-08-10

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสหกหกเจ็ดหกจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *