การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการปฏิบัติงานประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา) : 8 มี.ค. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 17 มิถุนายน 2561
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3635671 ภญ. กนกวรรณ พรหมมานพ โรงพยาบาลวัฒนานคร 13/03/2018 13:53:15
3635692 ภญ. กัญจนา พึ่งทอง โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 15/03/2018 10:06:41
3635724 ภญ. จงกล พรมจันทร์ โรงพยาบาลพยุหะคีรี 16/03/2018 14:54:29
3635700 ภญ. จงกลนี ดำรงรัตน์ โรงพยาบาลรักษ์สกล ดิเวลลอปเม้นท์ 15/03/2018 15:52:34
3635697 ภญ. ณัฐติญา สนิทมัจโร โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 15/03/2018 14:53:51
3635677 ภก. นภันต์พุทธคุณ นิมมานนันทน์ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 13/03/2018 21:59:32
3635694 ภญ. นฤมล กิติไพรวัลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 15/03/2018 14:20:23
3635637 ภญ. ปนัดดา จูด้วง โรงพยาบาลคลองขลุง 12/03/2018 11:13:09
3635753 ภญ. ปัณณ์ อัตโสภณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 20/03/2018 22:09:49
3635696 ภญ. พัฒนาพร จันทร์อ่อน สถาบันประสาทวิทยา 15/03/2018 14:28:53
3635647 ภญ. แพงกาญจน์ สุวรรณอินทร์ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 12/03/2018 14:58:11
3635653 ภก. ภุชงค์ เพ็ชรศักดิ์ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 12/03/2018 16:10:47
3635690 ภญ. มรรษมน สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลนครินทร์ 14/03/2018 19:51:50
3635670 ภญ. ศรีสุภา ภิรมย์วรากร อิสระ 13/03/2018 13:48:05
3635691 ภญ. ศันสนีย์ ชั้นสถาพรกุล โรงพยาบาลศรีธัญญา 15/03/2018 08:43:01


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จมขออนุมัติผอ Basic ADR 2561.pdf    250 184,107 2018-03-12
  AgendaBasicADR61.pdf    255 271,479 2018-03-12
  แบบฟอร์มห้องพัก basic ADR 9-13 กค61.pdf    161 360,013 2018-03-12
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่านiBanking.pdf    119 159,514 2018-03-12
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน ATM By Comcode.pdf    84 894,828 2018-03-12
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน Bphone.pdf    73 99,616 2018-03-12

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสศูนย์สองเจ็ดหนึ่งจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *