งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 : 31 ม.ค. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2561

ประกาศ ขยายเวลาปิดรับบทคัดย่อในวันที่ 28 ก.พ. 2561  
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3635419 ภญ. กรกนก ทองรอด โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 15/02/2018 09:44:18
3635345 ภญ. กอบแก้ว ว่องวชิราพาณิชย์ โรงพยาบาลย่านตาขาว 05/02/2018 15:08:23
3635401 ภญ. ธีรยา มะยะกูล HIV-NAT 14/02/2018 09:14:24
3635404 ภญ. ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์ โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร 14/02/2018 10:00:53
3635391 ภญ. พรพีรา หินอ่อน โรงพยาบาลปากช่องนานา 13/02/2018 09:56:04
3635408 ภญ. รุ่งนภา สุขใย โรงพยาบาลลำสนธิ 14/02/2018 10:11:29
3635332 ภญ. วิภาดา ปุณณภาไพศาล โรงพยาบาลวานรนิวาส 02/02/2018 08:50:17
3635333 ภญ. หนึ่งหทัย นาคีสังข์ โรงพยาบาลขุนหาญ 02/02/2018 11:20:52


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  กำหนดการงานประชุมใหญ่2561_250161.pdf    421 293,837 2018-01-31
  ฟอร์มการจองห้องพัก สมาคมเภสัชกรรมรพ.pdf    128 226,826 2018-01-31
  แผนที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป.jpg    84 128,783 2018-01-31
  ขออนุมัติผอ._annual2018_แก้ไข 190261.pdf    17 265,729 2018-02-19

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสแปดแปดหนึ่งห้าจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *