เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อคัดเลือกไปฝึกอบรมดูงานโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทุนทาเคดา ประจำปี 2561 : 7 พ.ย. 2017
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อคัดเลือกไปฝึกอบรมดูงานโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่น
ด้าน Pharmaceutical care และ Home health care
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ (ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2561)  
จำนวน 4 ทุน


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.
เป็นสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
2.
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมากกว่า 10 ปี
3.
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (แสดงหลักฐานประกอบ) เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, SAT, CU-TEP หรือ TU-GET เป็นต้น
4.
มีศักยภาพที่จะกลับมาพัฒนางานวิชาชีพ และพร้อมที่จะร่วมงานกับสมาคมฯ
5.
เมื่อกลับมาแล้วสามารถนำเสนอผลการฝึกอบรมในงานประชุมของสมาคมฯ
   
และต้องเขียนบทความลงในวารสารสมาคมฯ
6.
หลักเกณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม 
และ download ใบสมัครได้ที่ www.thaihp.org
หรือโทร 0 2249 9333 ในวันและเวลาราชการ

หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ประกาศผลภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

 

  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  ใบสมัครรับทุน_2561.pdf    245 231,357 2017-11-08
  วิธีสมัคร 2561.pdf    190 177,778 2017-11-08

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสหกสี่ศูนย์ห้าจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *