หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ADR : 6 ก.ย. 2017
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

รายชื่อโรงพยาบาลที่มีผู้สมััครเต็มแล้ว มีดังนี้

1. โรงพยาบาลชลบุรี

2. โรงพยาบาลสมุทรสาคร

3. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จมขออนุมัติผอ ฝึกงาน ADR 2560-2561.pdf    466 253,221 2017-08-03
  shortcourse trainingADR 2560-2561.pdf    889 461,059 2017-08-03
  ใบสมัครADRtraineeship2017-18.pdf    422 306,768 2017-08-03

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสี่เจ็ดเจ็ดหกจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *