บทความการศึกษาต่อเนื่อง การใช้ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันในเด็ก : 28 พ.ค. 2016
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

         บทความวิชาการ CPE online เป็นการดำเนินการออนไลน์บน website ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม โดยสมาชิกจะต้องมี username & password สำหรับ log in เข้าไปที่ www.ccpe.pharmacycouncil.org แล้วไปที่หน้าบทความวิชาการ (หรือตาม link ข้างท้ายนี้) เลือกในส่วนสถาบันหลัก คือ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) (สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น) หลังอ่านบทความและทำแบบทดสอบ ตอบคำถามถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ ของบทความนี้จะถูกส่งเข้าระบบฐานข้อมูลของสภาเภสัชกรรม และท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ทันที

 

1 เข้าไปที่ http://ccpe.pharmacycouncil.org สมาชิกจะต้องมี username & password สำหรับ log in 

2. เลือกหัวข้อ บทความวิชาการทางด้านซ้ายมือ
2.1 ในส่วนสถาบันหลัก เลือก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) (สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น)
2.2 กดปุ่มค้นหา
2.3 เลือกบทความที่ต้องการ

3. อ่านบทความและทำแบบทดสอบ ตอบคำถามถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ ของบทความนี้จะถูกส่งเข้าระบบฐานข้อมูลของสภาเภสัชกรรม และท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ทันที
3.1 กดปุ่มดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านบทความ
3.2 กดปุ่มเริ่มทำแบบทดสอบ เพื่อทำแบบทดสอบ

ความคิดเห็นที่ 6 | โดย ชัยนรินท์ - 2017-07-26 15:38:36
สุดยอด
 
ความคิดเห็นที่ 5 | โดย พรทิพย์ภา (สมาคมฯ) - 2016-06-17 09:39:13
ตอบกลับภญ.พรเพ็ญ...log in ศูนย์การศึกษาต่อเนี่อง คลิกที่บทความทางวิชาการ ช่องค้นหา เลือก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยายาล คลิกค้นหา เลือกบทความที่ต้องการ ข้างท้ายบทความจะมี ดาวโหลด เริ่มทำข้อสอบ ให้คลิกค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 4 | โดย พรเพ็ญ ฤกษ์ชัยมงคล - 2016-06-10 17:28:47
เป็นสมาชิก แต่พอเข้าไปหน้า CPE online ของหัวข้อนี้ ไม่มีปุ่มให้กดสำหรับเข้าไปทำข้อสอบค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 3 | โดย พรสุดา รอดความทุกข์ - 2016-06-08 23:30:50
ดีมากค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 2 | โดย สุพรรษา เสาวภาคย์ภูษิต - 2016-05-31 19:48:12
เป็นสมาชิกแล้ว แต่เข้าทำบทความไม่ได้ค่ะ ต้องทำไงคะ
 
ความคิดเห็นที่ 1 | โดย จิรยุ ลิบขาว - 2016-05-29 12:09:21
เยี่ยม
 

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสี่สองเจ็ดหกจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *