บทความการศึกษาต่อเนื่อง การรักษาอาการของภาวะขาดสุราด้วยยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน : 28 พ.ค. 2016
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

          บทความวิชาการ CPE online เป็นการดำเนินการออนไลน์บน website ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม โดยสมาชิกจะต้องมี username & password สำหรับ log in เข้าไปที่ www.ccpe.pharmacycouncil.org แล้วไปที่หน้าบทความวิชาการ (หรือตาม link ข้างท้ายนี้) เลือกในส่วนสถาบันหลัก คือ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) (สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น) หลังอ่านบทความและทำแบบทดสอบ ตอบคำถามถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ ของบทความนี้จะถูกส่งเข้าระบบฐานข้อมูลของสภาเภสัชกรรม และท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ทันที

 

1 เข้าไปที่ http://ccpe.pharmacycouncil.org สมาชิกจะต้องมี username & password สำหรับ log in 

2. เลือกหัวข้อ บทความวิชาการทางด้านซ้ายมือ
2.1 ในส่วนสถาบันหลัก เลือก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) (สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น)
2.2 กดปุ่มค้นหา
2.3 เลือกบทความที่ต้องการ

3. อ่านบทความและทำแบบทดสอบ ตอบคำถามถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ ของบทความนี้จะถูกส่งเข้าระบบฐานข้อมูลของสภาเภสัชกรรม และท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ทันที
3.1 กดปุ่มดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านบทความ
3.2 กดปุ่มเริ่มทำแบบทดสอบ เพื่อทำแบบทดสอบ

ความคิดเห็นที่ 11 | โดย สุพรรณิการ์ - 2016-06-28 20:28:09
เป็นสมาชิกค่ะ แต่เข้าไปทำบทความไม่ได้ค่ะ ไม่มีหัวข้อให้ดาวน์โหลดข้อสอบเลยค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 10 | โดย พรทิพย์ภา (สมาคมฯ) - 2016-06-15 15:13:48
ตอบภญ.รพีพรรณ......log in ศูนย์การศึกษาต่อเนี่อง คลิกที่บทความทางวิชาการ ช่องค้นหา เลือก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยายาล คลิกค้นหา เลือกบทความที่ต้องการ ข้างท้ายบทความจะมี ดาวโหลด เริ่มทำข้อสอบ ให้คลิกค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 9 | โดย รพีพรรณ บุญสนิท - 2016-06-15 02:57:50
เป็นสมาชิกสมาคม +log in ศูนย์ แล้ว แต่ไม่มี link บทความให้อ่าน และ ไม่มี link ข้อสอบให้ทำค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 8 | โดย พรทิพย์ภา (สมาคมฯ) - 2016-06-10 09:59:34
ตอบกลับภก.วสันต์.... กรุณาอ่านเนื้อหาข้างต้น ไปที่ศูนย์การศึกษาต่อ
เนื่อง www.ccpe.pharmacycouncil.org นะคะ
 
ความคิดเห็นที่ 7 | โดย วสันต์ ชัยวนิช - 2016-06-10 08:55:54
ไม่ทราบว่าเป็นสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแล้ว แต่จะทำบทความcpe-onlineยังไงครับ เข้าระบบสมาชิกแล้วก็ไม่เห็นบทความที่จะให้ทำได้
 
ความคิดเห็นที่ 6 | โดย จิระเดช - 2016-06-06 16:09:48
สามารถเข้าระบบ อ่านบทควาท+ทำข้อสอบ ในเว็บศูนย์สอบฯ ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ
 
ความคิดเห็นที่ 5 | โดย พรทิพย์ภา (สมาคมฯ) - 2016-06-06 09:27:51
ภก.จิระเดช รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ที่ email: hp@thaihp.org แจ้งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบประกอบ เพื่อตรวจสอบระบบให้ หรือติดต่อที่ 02-2499333 / 081-6858620 / ขอบคุณค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 4 | โดย จิระเดช - 2016-06-05 16:22:50
ทำตามคำแนะนำข้างต้นแล้ว แต่ไม่มีลิงค์สำหรับอ่านบทความ และลิงค์สำหรับทำข้อสอบแสดงให้เห็นครับ (ล็อคอินระบบศูนย์แล้ว, เป็นสมาชิกสมาคมฯ) รบกวนช่วยแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ
 
ความคิดเห็นที่ 3 | โดย พรทิพย์ภา (สมาคมฯ) - 2016-05-30 10:06:25
ไปที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง log in เข้าระบบของศูนย์ (กรุณาดูคำอธิบายข้างต้น)
 
ความคิดเห็นที่ 2 | โดย นิพนธ์ - 2016-05-30 09:40:51
ไม่ทราบว่าเป็นสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแล้ว แต่จะทำบทความcpe-onlineยังไงครับ เข้าระบบสมาชิกแล้วก็ไม่เห็นบทความที่จะให้ทำได้
 
ความคิดเห็นที่ 1 | โดย rasa - 2016-05-29 22:50:13
เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
 

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสองเก้าเก้าห้าจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *