พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
ประชุมวิชาการ Integration of Pharmacokinetic Principles to Support Rational Drug Use (PK-RDU) 2019 | 3 พ.ค. 2019

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ "Integration of Pharmacokinetic Principles to Support Rational Drug Use (PK-RDU) 2019" ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรม นารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-007-05-2562 จำนวน 15 หน่วยกิต สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล โทร.02-6448677-91 ต่อ 1414 https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/index.php?conid=135


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเจ็ดหกสามสี่จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *