พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
ประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 5 "Updates on Vaccines 2019: What You Need To Know" | 7 มี.ค. 2019

การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 5 เรื่อง Updates on Vaccines 2019: What You Need To Know ซึ่งจัดขึ้นโดยภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรพรรณ โขมะสรานนท์ เลขานุการภาควิชาฯ e-mail: orapan.kom@mahidol.ac.th โทร. 02-6448692

เอกสารแนบ
  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  โครงการประชุมของภาควิชา.pdf    76 194,554 2019-03-07
  กำหนดการโครงการประชุมของภาควิชา.pdf    78 95,010 2019-03-07


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสแปดเจ็ดสี่สามจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *