พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ | 24 ธ.ค. 2018

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นในวาระงานครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ฯ จึงขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยสามารถสางรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เสนอชื่อผ่านระบบ ONLINE ได้ที่ https://goo.gl/JGyD๖B สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-941515 e-mail: pctccmu@gmail.com


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสี่ศูนย์เก้าสามจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *