พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
เรียกเก็บคืนยา VALSALIN, VALATAN | 24 ก.ค. 2018

อ้างถึงนส.สธ 1009.5/ว8926 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 อย.ได้มีคำสั่งให้ บจก.ยูนีซัน เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ VALSALIN 80, 160, 320 ทะเบียนยาเลขที่ 1A 4/60 (NG), 1A 5/60 (NG), 1A 6/60 (NG) ตามลำดับ ทุกรุ่นการผลิต และ บจก.สีลมการแพทย์ เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ VALATAN 80, 160 ทะเบียนยาเลขที่ 1A 9/54 (NG), 1A 10/54 (NG) ตามลำดับ ทุกรุ่นการผลิต เนื่องจากตรวจพบสารปนเปื้อน ซึ่งอาจเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ
  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  เตือนภัยเร่งด่วน_VALSALIN.pdf    260 1,338,563 2018-07-24


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสองเจ็ดสองหนึ่งจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *