พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
การประชุมวิชาเภสัชกรรม 3 สาขา (TSAC) ครั้งที่ 1 (เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก) เภสัชกรรมกับผู้ป่วยสูงอายุ | 16 ก.ค. 2018

การประชุมวิชาเภสัชกรรม 3 สาขา (TSAC) ครั้งที่ 1 (เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก) เภสัชกรรมกับผู้ป่วยสูงอายุ วันที่ 8 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-027-08-2561 จำนวน 13.5 หน่วยกิต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/index.php?conid=129


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสองสี่แปดหนึ่งจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *