พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
เรียกเก็บคืนยา B6-50 | 26 มี.ค. 2018

อ้างถึง นส.สธ1009.5/ว3400 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 อย.ได้มีคำสั่งให้ บ.ฟาร์มา ซัพพลาย จำกัด เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ B6-50 ทะเบียนยาเลขที่ 1A 262/32 รุ่นการผลิตที่ B02096 Exp.Date 13/03/63 คืนจากท้องตลาด เนื่องจากพบปัญหาด้านคุณภาพฯ อาจทำให้ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา รายละเอียดกรุณา download ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  เตือนภัยเร่งด่วน_B6-50.pdf    339 1,095,621 2018-03-26


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสหกหกหนึ่งห้าจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *