พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
ประชุมวิชาการ เรื่อง "วัคซีนสำหรับผู้สูงวัย" | 31 ม.ค. 2018

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่อง "วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ" ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharm.chula.ac.th/ce


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *