พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
ประชุมวิชาการ "ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilar)" | 28 ธ.ค. 2017

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการเรื่อง "ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilar)" ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pharmce.weebly.com/


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสองเจ็ดสี่ศูนย์จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *