พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
กิจกรรมงานวิ่ง (MUPY RUN 2018) | 7 ธ.ค. 2017

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิิทยาลัยมหิดล (MUPY RUN 2018) ในวันที่ 28 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม โดยมีจุดเริ่มต้นและเส้นชัย บริเวณมหิดลสิทธาคาร โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/run


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเก้าห้าห้าเจ็ดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *