พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
การประชุมเชิงปฎิบัติการเภสัชกรรมคลิินิก เรื่อง New Drugs and Novel Concepts | 13 พ.ย. 2017

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเภสัชกรรมคลิินิก เรื่อง "New Drugs and Novel Concepts" ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.su.ac.th/dis/training/train.php?courseID=43


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสศูนย์สามหนึ่งหนึ่งจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *