พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางเภสัชกรรม 4.0" | 13 พ.ย. 2017

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง "การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางเภสัชกรรม 4.0" ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Basil ชั้น 3 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ นนทบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.su.ac.th/dis/training/train.php?courseID=42


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสห้าสามหกศูนย์จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *