พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
การประชุมวิชาการ The 5th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research | 16 ต.ค. 2017

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม Miracle Grand Convention สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rsu.ac.th/rsupharmacy


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสแปดแปดหนึ่งหนึ่งจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *