พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
การอบรม 3rd Conference on Drug Quality “Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Evaluation of Certificate of Analysis” | 1 ส.ค. 2017

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี และศูนย์เทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม จะดำเนินการโครงการอบรม 3rd Conference on Drug Quality “Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Evaluation of Certificate of Analysis” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมตะวันน่า สุรวงศ์ กรุงเทพฯ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pharmce.weebly.com/fundamentals-behind-pharmaceutical-specification.html)


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสศูนย์เจ็ดสามแปดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *