พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
งานประชุมวิชาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล | 31 ก.ค. 2017

งานประชุมวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ***** การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2017: “Pharmacotherapy of Cardiovascular & Metabolic Diseases” วันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-048-08-2560 จำนวน 10.5 หน่วยกิต ***** การประชุมวิชาการ "Gastrointestinal Training and Workshop for Pharmacists Episode I: Constipation & Diarrhea" วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-052-08-2560 จำนวน 4.5 หน่วยกิต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference/


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสห้าสี่เก้าสองจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *