พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
เรียกเก็บคืนยา COCOF TABLET | 2 ต.ค. 2014

อ้างถึงนส. สธ1003.4/ว 12515 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 อย.ได้มีคำสั่งให้บจก.พรอส ฟาร์ม่า เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ COCOF TABLET (Codeine Phosphat 10 mg และ Glycerly Guaiacolate 100 mg) ผลิตโดยบจก.มิลลิเมด ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนที่ N2A 6/2551 รุ่นการผลิตที่ COT 1204 Exp. Date 17/12/15 คืนจากท้องตลาด เนื่องจากพบปัญหาด้านคุณภาพฯ อันตรายฯ รายละเอียดกรุณา download ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  เตือนภัยเร่งด่วน COCOF TABLET.pdf    1152 985,513 2014-10-02


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสหกสองสี่สองจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *