พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ ZORA 0.5 (Lorazepam 0.5 mg) รุ่นการผลิต 20557 | 14 ก.ค. 2013

อย. ได้มีคำสั่งให้บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ ZORA 0.5 (Lorazepam 0.5 mg) รุ่นการผลิต 20557 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนที่ P1A 3/2554 คืนจากท้องตลาด เนื่องจากพบปัญหาด้านคุณภาพ อาจก่อให้เกิดอันตรายแต่ไม่ถึงระดับร้ายแรง หรือไม่เกิดประสิทธิผลต่อผู้ใช้


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสแปดห้าเก้าแปดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *