พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
อ.ย. เตือนภัย - Amnopra Injection 17/5/2555 | 29 พ.ค. 2012

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งเตือนภัยเร่งด่วน ให้บริษัทเรียกเก็บคืนยา AMNOPRA เลขทะเบียน ๑C ๑๔๗/๕๓ จำนวน ๓ รุ่น ได้แก่ OMZ-๐๕๑ วันที่ผลิต ๐๖/๒๐๑๑ วันสิ้นอายุ ๐๕/๒๐๑๓ SAM-๑๑๐๐๖ วันที่ผลิต ๑๐/๒๐๑๑ วันสิ้นอายุ ๐๙/๒๐๑๓ SAM-๑๑๐๑๐ วันที่ผลิต ๑๐/๒๐๑๑ วันสิ้นอายุ ๐๙/๒๐๑๓ รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://newsser.fda.moph.go.th/safetyalert/frontend/theme_1/fe_safety_list_cause.php?Submit=Clear&ID_Op_Depart=002&ID_Cause_Inform=0000000036


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสห้าสี่ศูนย์เก้าจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *