พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข |

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท2 ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 เรื่อง Methadone ชนิดน้ำ ตรวจสอบรายละเอียดได้จาก http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/?p=1348

เอกสารแนบ
  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  PK_YS2(ch.2)55.pdf    726 35,557 2012-04-20


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสี่เจ็ดเจ็ดห้าจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *