พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
การเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลโดยองค์กรวิชาชีพ | 30 ต.ค. 2014

กรุณาส่งเมล์แจ้งความจำนงในการขอเข้าเยี่ยมสำรวจมาที่เมล์ของสมาคมฯ ที่ hpsurvey@thaihp.org พร้อมส่งข้อมูลของโรงพยาบาล 1. Hospital Profile 2. Service Profile 3. SA-II 6 ระบบการจัดการด้านยา และแจ้งชื่อผู้ประสานงาน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณมลฤดี โทรศัพท์ 0-2249-9333, 087-0858855

เอกสารแนบ
  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  เอกสารแนบ 2_แบบแจ้งความจำนง ขอที่ปรึกษา_280860.pdf    255 112,778 2017-09-04
  เอกสารแนบ 1_คำชี้แจง_280860.pdf    265 85,072 2017-09-04
  จดหมายส่งคำชี้แจง_280860.pdf    206 219,003 2017-09-04


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสห้าเก้าแปดเก้าจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *