คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
ระบบยาสัญจร ครั้งที่ 2/2561

ระบบยาสัญจร ครั้งที่ 2/2561

 

ปิดรับลงทะเบียน 8 ม.ค. 2561 จำกัดให้สิทธิ์โรงพยาบาลละ 2 ท่านเท่านั้น 

อ่านต่อ..
ระบบยาสัญจร ครั้งที่ 1/2561

ระบบยาสัญจร ครั้งที่ 1/2561

ปิดรับลงทะเบียน 31 ธ.ค. 2560  จำกัดให้สิทธิ์โรงพยาบาลละ 2 ท่านเท่านั้น

อ่านต่อ..
เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อคัดเลือกไปฝึกอบรมดูงานโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทุนทาเคดา ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อคัดเลือกไปฝึกอบรมดูงานโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทุนทาเคดา ประจำปี 2561

อ่านต่อ..
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม Warfain

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม Warfain

อ่านต่อ..
First Announcement-HP Annual Meeting 2018

First Announcement-HP Annual Meeting 2018

ปิดรับส่งบทคัดย่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ..
การประชุมวิชาการด้านเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์

การประชุมวิชาการด้านเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์

ปิดรับลงทะเบียน

อ่านต่อ..
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ADR

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ADR

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง  Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting


อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.3

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

อ่านต่อ..