คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
1
# การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2559 : (จันทร์) 13 - (ศุกร์) 17 มิถุนายน:
2
# สมุนไพรบนหลักฐานเชิงประจักษ์กับการนำไปประยุกต์ใช้” “Contemporary Herbal Medicine and Supplement: from Evidence Based to Practice” : (ศุกร์) 1 กรกฎาคม:
TPAC 2017

TPAC 2017

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ..
ระบบยาสัญจร ครั้งที่ 1/2560

ระบบยาสัญจร ครั้งที่ 1/2560


ปิดรับลงทะเบียน

อ่านต่อ..
Basic ADR 2017

Basic ADR 2017

ปิดรับลงทะเบียน

อ่านต่อ..
GTAPP : Cytotoxic Admixture 2017

GTAPP : Cytotoxic Admixture 2017

 

กำหนดการมีแก้ไขล่าสุด 9 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Isosulfan blue สำหรับตรวจหา sentinel lymph node ในการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Monsel’s solution กับการห้ามเลือด

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง แนวทางการจัดการยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาต้านเกล็ดเลือด ก่อนการทำหัตถการ

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง การรักษาอาการของภาวะขาดสุราด้วยยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง การใช้ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันในเด็ก

อ่านต่อ..