คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
1
# Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา : (พุธ) 4 - (ศุกร์) 6 ตุลาคม:
Advance ADR วันที่ 4-6 ตุลาคม 2560

Advance ADR วันที่ 4-6 ตุลาคม 2560

ปิดรับลงทะเบียน 

 

อ่านต่อ..
SOPITT 5th NCARO วันที่ 8-10 พ.ย. 2560

SOPITT 5th NCARO วันที่ 8-10 พ.ย. 2560

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 20 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ..
T-RPG วันที่ 15-17 พ.ย. 2560

T-RPG วันที่ 15-17 พ.ย. 2560

    ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ..
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ADR

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ADR

อ่านต่อ..
การประชุมวิชาการด้านเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์

การประชุมวิชาการด้านเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง  Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting


อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

อ่านต่อ..