คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
1
# The 7th National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms (NCARO) Infectious Disease Pharmacists 2019: How to start and steer for ASP : (พุธ) 30 - (ศุกร์) 1 ตุลาคม:
2
# การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2562 Essential Knowledge for Kidney Disease Management : (พฤหัสบดี) 14 - (ศุกร์) 15 พฤศจิกายน:
3
# การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐาน (Basic Course) สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา : (จันทร์) 25 - (ศุกร์) 29 พฤศจิกายน:
ประชุมวิชาการ TPAC 2020

ประชุมวิชาการ TPAC 2020

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 5 มกราคม 2563

UPDATED !!! กำหนดการมีแก้ไขเปลี่ยนแปลง

อ่านต่อ..
SOPITT 7th NCARO วันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย. 2562

SOPITT 7th NCARO วันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย. 2562

ปิดรับลงทะเบียน

อ่านต่อ..
BASIC ADR 2019 วันที่ 25-29 พ.ย. 2562

BASIC ADR 2019 วันที่ 25-29 พ.ย. 2562

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ..
ประชุมวิชาการ T-RPG ปี 2562

ประชุมวิชาการ T-RPG ปี 2562

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 ตุลาคม 2562

UPDATED !!! กำหนดการมีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

อ่านต่อ..
เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อคัดเลือกไปฝึกอบรมดูงานโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทุนทาเคดา ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อคัดเลือกไปฝึกอบรมดูงานโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทุนทาเคดา ประจำปี 2563

อ่านต่อ..
เภสัชกรโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2562

เภสัชกรโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2562


อ่านต่อ..
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา)

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา)

อ่านต่อ..
หลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ปี พ.ศ. 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ปี พ.ศ. 2562

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.28 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.28 No.3

อ่านต่อ..
ตารางงานประชุม 2562

ตารางงานประชุม 2562

UPDATED 30/05/2562

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.28 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.28 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.28 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.28 No.1

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง บทบาทของยาโคลชิซีนกับการรักษาและป้องกันภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

บทความการศึกษาต่อเนื่อง บทบาทของยาโคลชิซีนกับการรักษาและป้องกันภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

อ่านต่อ..