คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
1
# Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา : (พุธ) 4 - (ศุกร์) 6 ตุลาคม:
2
# The 5th National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms (NCARO) Infectious Disease Pharmacists 2017: RDU From National Policy to Clinical Practice : (พุธ) 8 - (ศุกร์) 10 พฤศจิกายน:
3
# การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2560 A Case-Based Approach in Kidney Disease Patients : (พุธ) 15 - (พฤหัสบดี) 16 พฤศจิกายน:
4
# งานประชุมวิชาการด้านเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ เรื่อง “Patient safety and trigger tools in antiretroviral and anti-tuberculosis therapy” : (พุธ) 29 - (ศุกร์) 1 พฤศจิกายน:
First Announcement-HP Annual Meeting 2018

First Announcement-HP Annual Meeting 2018

ปิดรับส่งบทคัดย่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ..
การประชุมวิชาการด้านเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์

การประชุมวิชาการด้านเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์

ขยายเวลาปิดรับลงทะเบียนถีงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

อ่านต่อ..
SOPITT 5th NCARO วันที่ 8-10 พ.ย. 2560

SOPITT 5th NCARO วันที่ 8-10 พ.ย. 2560

ขยายเวลาปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

Update กำหนดการประชุม 3 ตุลาคม 2560 

อ่านต่อ..
T-RPG วันที่ 15-17 พ.ย. 2560

T-RPG วันที่ 15-17 พ.ย. 2560

    ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ..
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ADR

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ADR

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง  Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting


อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.3

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

อ่านต่อ..