คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
1
# การประชุมวิชาการโดยกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดประจำปี 2561 เรื่อง “Pharmaceutical Care in the Cardiovascular Diseases Patient” : (พุธ) 28 - (ศุกร์) 30 มีนาคม:
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2561

ประกาศ ขยายเวลาปิดรับบทคัดย่อในวันที่ 28 ก.พ. 2561 

อ่านต่อ..
First Announcement-HP Annual Meeting 2018

First Announcement-HP Annual Meeting 2018

ขยายเวลาปิดรับบทคัดย่อ วันที่ 28 ก.พ. 2561
และขอเลื่อนแจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อไปยังผู้วิจัย เจ้าของผลงาน ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2561


อ่านต่อ..
การประชุมวิชาการ Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2018

การประชุมวิชาการ Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2018

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 10 มีนาคม 2561

อ่านต่อ..
ประกาศผู้ได้รับทุนไปญี่ปุ่น ปี 2561

ประกาศผู้ได้รับทุนไปญี่ปุ่น ปี 2561

อ่านต่อ..
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม SOPITT

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม SOPITT

อ่านต่อ..
ประกาศทุนวิจัย Thai HP (Thai HP Research Grant) ประจำปี 2561

ประกาศทุนวิจัย Thai HP (Thai HP Research Grant) ประจำปี 2561

อ่านต่อ..
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม Warfain

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม Warfain

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง Valproate-induced Hyperammonemic Encecphalopathy

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Valproate-induced Hyperammonemic Encecphalopathy


อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms


อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management


อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.1

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง  Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting


อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.3

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

อ่านต่อ..