คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
1
# งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีพ.ศ. 2559 เรื่อง "บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" : (พุธ) 11 - (ศุกร์) 13 พฤษภาคม:
GTAPP 2017

GTAPP 2017

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 2 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ..
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

อ่านต่อ..
ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ในโอกาสได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ในโอกาสได้รับรางวัล

อ่านต่อ..
Updated ตารางงานประชุมสมาคมฯ ปี 2560

Updated ตารางงานประชุมสมาคมฯ ปี 2560

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Isosulfan blue สำหรับตรวจหา sentinel lymph node ในการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Monsel’s solution กับการห้ามเลือด

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง แนวทางการจัดการยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาต้านเกล็ดเลือด ก่อนการทำหัตถการ

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง การรักษาอาการของภาวะขาดสุราด้วยยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง การใช้ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันในเด็ก

อ่านต่อ..