คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
1
# งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีพ.ศ. 2559 เรื่อง "บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" : (พุธ) 11 - (ศุกร์) 13 พฤษภาคม:
2
# การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2559 : (จันทร์) 13 - (ศุกร์) 17 มิถุนายน:
เภสัชกรส่วนภูมิภาคเตรียมเฮ

เภสัชกรส่วนภูมิภาคเตรียมเฮ

อ่านต่อ..
TPAC 2017

TPAC 2017

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ..
ระบบยาสัญจร ครั้งที่ 1/2560

ระบบยาสัญจร ครั้งที่ 1/2560

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 9 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ..
Basic ADR 2017

Basic ADR 2017

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 20 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ..
GTAPP : Cytotoxic Admixture 2017

GTAPP : Cytotoxic Admixture 2017

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 2 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ..
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ปิดรับลงทะเบียน

อ่านต่อ..
ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ในโอกาสได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ในโอกาสได้รับรางวัล

อ่านต่อ..
Updated ตารางงานประชุมสมาคมฯ ปี 2560

Updated ตารางงานประชุมสมาคมฯ ปี 2560

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Isosulfan blue สำหรับตรวจหา sentinel lymph node ในการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Monsel’s solution กับการห้ามเลือด

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง แนวทางการจัดการยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาต้านเกล็ดเลือด ก่อนการทำหัตถการ

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง การรักษาอาการของภาวะขาดสุราด้วยยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง การใช้ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันในเด็ก

อ่านต่อ..