วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 1/26
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 5 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 1
TJHP
1/26   1 ม.ค. 2016   No1Vol26P1-8.pdf   775
การประเมินการตรวจติดตามการใช้ยาลิเทียมในผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ, วีระ ตุลย์ชุประภา, ธมลวรรณ นันทา, ธรรมฤทธิ์ สินธุสกุล
1/26   1 ม.ค. 2016   No1Vol26P9-19.pdf   1247
ข้อมูลยา Rilpivirine
อริศราภัศว เลิศศรัณย์
1/26   1 ม.ค. 2016   No1Vol26P20-26.pdf   1691
พิษวิทยาของยาพาราเซตามอล
ธนกร ศิริสมุทร
1/26   1 ม.ค. 2016   No1Vol26P27-36.pdf   1281
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
การรักษาอาการของภาวะขาดสุราด้วยยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน
ทวนธน บุญลือ, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
1/26   1 ม.ค. 2016   No1Vol26P37-62.pdf   661