วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล : Thai Journal of Hospital Pharmacy
page 1 2 3 4 5    Next >> Of 26  page(s)    จากทั้งหมด 254 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
พิษวิทยาของยาพาราเซตามอล
ธนกร ศิริสมุทร
1/26   1 ม.ค. 2016   No1Vol26P27-36.pdf   1281
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 3
TJHP
3/25   1 ก.ย. 2015   No3Vol25P1-8.pdf   1147
การวัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยในการบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน
สุภาวดี ศรีสุขศิริพันธ์
3/25   1 ก.ย. 2015   No3Vol25P9-15.pdf   2233
Medication Safety: Drug-induced Hypersensitivity Syndrome จากยากันชัก
ภัทราภา ขุนศักดิโยดม
3/25   1 ก.ย. 2015   No3Vol25P16-28.pdf   2177
Toxicology : พิษวิทยาของสารกำจัดหนูและสัตว์ฟันแทะ
ธนพล นิ่มสมบูรณ์
3/25   1 ก.ย. 2015   No3Vol25P29-44.pdf   2100
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
TJHP
2/25   1 พ.ค. 2015   No2Vol25P1-8.pdf   1073
ผลของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานี่มีโรคไตเรื้อรังต่อการดำเนินไปของโรคไต
พนาวัลย์ ศรีสุวรรณภพ
2/25   1 พ.ค. 2015   No2Vol25P9-24.pdf   1740
Medication Safety: กรณีศึกษา ภาวะแอนาฟิแล็กซิสจากยาที่ใช้ในระหว่างการผ่าตัด
ชลิสา วีระพงษ์
2/25   1 พ.ค. 2015   No2Vol25P25-35.pdf   1444
Toxicology : พิษวิทยาของสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสต
วุฒิเชษฐ รุ่งเรือง
2/25   1 พ.ค. 2015   No2Vol25P36-40.pdf   1603
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 1
TJHP
1/25   1 ม.ค. 2015   No1Vol25.pdf   1245