เอกสารประกอบงานประชุม :
page << Previous    6 7 8 9 10    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 208 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
การขับเคลื่อนโยบายงานเภสัชกรรมปฐมภูมิของสปสช.และประสบการณ์ในพื้นที่
ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์
NHSO 2014   20 ส.ค. 2014   เภสัชกรรมปฐมภูมิ050557 4.pdf   1400
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับยาและระบบการขอชดเชยที่มีการปรับปรุงใหม่
สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์
NHSO 2014   20 ส.ค. 2014   สิทธิประโยชน์ด้านยา070557 4.pdf   1252
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่เกินราคากลาง
  21 มิ.ย. 2014   circular_59_030247.pdf   2272
RDU Hospital UHOSNET
ศ.(คลินิก)นพ.อุดม คชินทร
NHSO2014   26 พ.ค. 2014   RDU Hospital UHOSNET 15May2014..pdf   2094
บทบาทความสำคัญเภสัชในบริการปฐมภูมิ
นายแพทย์ชูชัย ศรชำนิ
์NSHO 2014   22 พ.ค. 2014   บทบาทความสำคัญเภสัชในบริการปฐมภูมิ พิมพ์.pdf   2248
การบริหารงานโรงพยาบาลของรัฐ
นพ.เทียม อังสาชน
NHSO2014   22 พ.ค. 2014   การบริหารงานเภสัชกรรมรพ.รัฐ.pdf   1393
TMT in summary
นพ.เทียม อังสาชน
NHSO2014   22 พ.ค. 2014   TMT in summary.pdf   1370
concurrent trigger tools
ภญ.วิชชุนี พิตรากูล
trigger tools 2014   15 พ.ค. 2014   Concurrent trigger.pdf   2339
Drug interaction
ภญ.ดร.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
ระบบยา 2/2556   12 ก.ย. 2013   DI-ระบบยา-HP-2556-2.pdf   4472
ระบบการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ
ภก.ทศพล เลิศวัฒนชัย
ระบบยา 2/2556   12 ก.ย. 2013     26351