บทความการศึกษาต่อเนื่อง  
Hight light ข้อความ : ค้นหาบทความ :
ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

รายละเอียด
ผู้เขียน :  นิสา เลาหพจนารถ ภ.ม.
ฉบับที่ :  3/18 
วันที่ :  18 ก.พ. 2009
จำนวนเข้าชม :  14285
   

ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ :  No3Vol18P305-318.pdf
ขนาดไฟล์ :  190,410
ชนิดไฟล์ :  application/pdf
ดาวน์โหลด :  3259
   
 
ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
Preterm Labor Medication
รหัส 1-000-HPT-000-0812-03
จำนวน 2 หน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่อง
วันที่รับรอง : 21 ธันวาคม 2551
วันที่หมดอายุ : 20 ธันวาคม 2553
นิสา เลาหพจนารถ ภ.ม.
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


การจัดการกับอาการปวดศีรษะไมเกรน    
การใช้ยาต้านไวรัสในการรักษาการติดเชื้อ Herpes Simplex และ Herpes Zoster ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง    
แนวทางการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีกรณีเกิดผื่นแพ้ยา    
การใช้ Trypan Blue ในการผ่าตัดต้อกระจก    
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Monte Carlo ในการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ    
ประโยชน์ของข้อมูลจากแบบบันทึกการบริหารยา    
ข้อจำกัดของยาต้านเอชไอวีและแนวทางการพัฒนายาใหม่    
การหักแบ่งเม็ดยา    
บทเรียนจากปัญหาความคลาดเคลื่อนในกระบวนการบริหารยา    
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว    
การคำนวณขนาดยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยเด็กอ้วน    
โรคและยาต้านเชื้อรา    
ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกี่ยวข้องกับขนาดของโคลิสติน    
บทความการศึกษาต่อเนื่อง : ปฏิกิริยาระหว่างยา    
บทความการศึกษาต่อเนื่อง : อาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยาต้านโรคจิต    
การรักษาอาการของภาวะขาดสุราด้วยยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน    
การใช้ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันในเด็ก    
Monsel's solution กับการห้ามเลือด    
Isosulfan blue สำหรับตรวจหา sentinel lymph node ในการผ่าตัดมะเร็งเต้านม    
แนวทางการจัดการยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาต้านเกล็ดเลือดก่อนการทำหัตถการ    
Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management    
Valproate-induced Hyperammonemic Encephalopathy    
การใช้ยาปฏิชีวนะแบบพ่นละอองฝอย    
การใช้ยาหยอดตาต้านจุลชีพความเข้มข้นสูงในการติดเชื้อแบคทีเรียที่ตา    
ยาและผลิตภัณฑ์เลือดที่ใช้แก้ไขค่า INR ในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน    
บทบาทของยาโคลชิซีนกับการรักษาและป้องกันภาวะเยี่อหุ้มหัวใจอักเสบ