คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
ประกาศทุนวิจัย Thai HP (Thai HP Research Grant) ประจำปี 2562

ประกาศทุนวิจัย Thai HP (Thai HP Research Grant) ประจำปี 2562

ปิดรับโครงการวิจัย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ..
เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อคัดเลือกไปฝึกอบรมดูงานโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทุนทาเคดา ประจำปี 2562

เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อคัดเลือกไปฝึกอบรมดูงานโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทุนทาเคดา ประจำปี 2562

อ่านต่อ..
ระบบยา ครั้งที่ 1/2562

ระบบยา ครั้งที่ 1/2562

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 4 มกราคม 2562

อ่านต่อ..
แถลงการณ์สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

แถลงการณ์สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)


อ่านต่อ..
ประชุมวิชาการ TPAC 2018

ประชุมวิชาการ TPAC 2018

ปิดรับลงทะเบียน

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง การใช้ยาหยอดตาต้านจุลชีพความเข้มข้นสูงในการติดเชื้อแบคทีเรียที่ตา

บทความการศึกษาต่อเนื่อง การใช้ยาหยอดตาต้านจุลชีพความเข้มข้นสูงในการติดเชื้อแบคทีเรียที่ตา

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง การใช้ยาปฏิชีวนะแบบพ่นละอองฝอย

บทความการศึกษาต่อเนื่อง การใช้ยาปฏิชีวนะแบบพ่นละอองฝอย

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง การแก้ไขค่า INR จากยาและผลิตภัณฑ์เลือดในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน

บทความการศึกษาต่อเนื่อง การแก้ไขค่า INR จากยาและผลิตภัณฑ์เลือดในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.3

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.2

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms


อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.1

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.3

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

อ่านต่อ..