คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
1
# งานประชุมวิชาการ เรื่อง “เภสัชบำบัดโรคติดเชื้อเอชไอวี, โรคเอดส์ และวัณโรค ประจำปี 2561” : (พุธ) 1 - (ศุกร์) 3 สิงหาคม:
2
# (ฝึกอบรมภาคทฤษฎี) เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders” : (พุธ) 15 - (ศุกร์) 17 สิงหาคม:
ประชุมวิชาการ The 6th National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms (NCARO) Infectious Disease Pharmacists 2018

ประชุมวิชาการ The 6th National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms (NCARO) Infectious Disease Pharmacists 2018

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 10 ตุลาคม 2561

อ่านต่อ..
ประชุมวิชาการ T-RPG ปี 2561

ประชุมวิชาการ T-RPG ปี 2561

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 21 กันยายน 2561

อ่านต่อ..
ระบบยาสัญจร ครั้งที่ 3/2561

ระบบยาสัญจร ครั้งที่ 3/2561

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 10 กันยายน 2561

อ่านต่อ..
ประชุมวิชาการ (ฝึกอบรมภาคทฤษฎี) “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders”

ประชุมวิชาการ (ฝึกอบรมภาคทฤษฎี) “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders”


ปิดรับลงทะเบียน

UPDATED แก้ไขกำหนดการ (ฉบับล่าสุด)

อ่านต่อ..
การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9

การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.3

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.2

อ่านต่อ..
งานประชุมสมาคมฯ ประจำปี 2561

งานประชุมสมาคมฯ ประจำปี 2561

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง Valproate-induced Hyperammonemic Encecphalopathy

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Valproate-induced Hyperammonemic Encecphalopathy


อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms


อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management


อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.1

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.3

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

อ่านต่อ..