คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
1
# การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2559 : (จันทร์) 13 - (ศุกร์) 17 มิถุนายน:
2
# สมุนไพรบนหลักฐานเชิงประจักษ์กับการนำไปประยุกต์ใช้” “Contemporary Herbal Medicine and Supplement: from Evidence Based to Practice” : (ศุกร์) 1 กรกฎาคม:

บทความการศึกษาต่อเนื่อง การรักษาอาการของภาวะขาดสุราด้วยยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง การใช้ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันในเด็ก

อ่านต่อ..

Updated ตารางงานประชุมสมาคมฯ 2559 (ฉบับแก้ไข)

อ่านต่อ..
จารึกนามเภสัชกรผู้ทำความดี

จารึกนามเภสัชกรผู้ทำความดี

ตามที่ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีหนังสือแสดงความชื่นชมแก่เภสัชกาที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะพิษรุนแรงได้รับการรักษาด้วยยาต้านพิษอย่างทันการณ์ช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต ดังนี้
- เภสัชกรประมนัส ตุ้มทอง รพ.สุราษฏร์ธานี
- เภสัชกรดุสิต พันละม้าย รพ.สตูล

อ่านต่อ..
เภสัชกรเกียรติคุณ และเภสัชกรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559

เภสัชกรเกียรติคุณ และเภสัชกรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดี กับ เภสัชกรเกียรติคุณ และเภสัชกรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559

อ่านต่อ..
การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Basic Course ADR

การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Basic Course ADR

 เปิดรับลงทะเบียนวันที่  23 พฤษภาคม 2559 - 10 กรกฎาคม 2559

หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่รับได้ (รับจำนวนจำกัด 250 ท่าน) 

อ่านต่อ..
งานสมุนไพรบนหลักฐานเชิงประจักษ์กับการนำไปประยุกต์ใช้

งานสมุนไพรบนหลักฐานเชิงประจักษ์กับการนำไปประยุกต์ใช้

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 19 มิถุนายน 2559

(หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่รับได้)

อ่านต่อ..
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมด้านเทคนิคผสมยาเคมีบำบัด ปี 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมด้านเทคนิคผสมยาเคมีบำบัด ปี 2559

 ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.24 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.24 No.3

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.24 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.24 No.2

อ่านต่อ..